Yon pastè evanjelik arete pou vyole fidèl li yo li konvenk pou souse grenn li..ki kenbe “lèt sakre”

Sobrino Valdeci Picanto, yon pastè evanjelik nan Brezil, pran tèt disip li yo, pou fe yo konnen li pratike [sèks oral] paske se konsa pou l mache preche bay mesaj pawòl Bondye a, ki di l ‘lèt’ pati prive l sakre.

Screenshot_NormalAppImage(2)

Pastè sa a te di yo ke pati gason l ‘beni, e “Seyè a te konsakre lèt diven de Sentespri a” e kanmenm fok li oblije mache fè evanjelizasyon.

Li te konvenk nou ke sèl Bondye te kapab vini nan lavi nou pa bouch nou”, yon disip di: “Souvan, chak fwa apre fin adore, Pastè Valdeci mande nou fè sèks oral sou li jouk Sentespri a vini nan ejakulasyon kap delivre lajan nan legliz la . ”

Valdecir, 59, te arete nan Apore, Goiás, Brazil pou vyole anpil fanm ki mache nan legliz li a. Li te rive abize kèk granmoun, e defan tèt li lè li di, ke li te gen yon rankontre avèk Jezi nan yon brothel epi Jezi ba l ‘misyon pou gaye espèm dechaj sakre li toupatou nan tout eta yo, kòmanse ak fidèl Asanble Apore a, legkiz li responsab la .

Denise Pinheiro, delege nan rejyon an, te di, “Valdecir yo te kenbe l pandan l ap fwote grenn  li nan figi yon komèsan lokal, kote li te pwomèt li lap fè plis lavant nan biznis li akòz likid li an se diven.”

Pandan yo sou wout la, Valdecir pa gen okenn rezistans e menm mande si yo te vle fè yon pati nan Peyi Wa ki nan syèl la pandan yo prale nan estasyon lapolis la.

Nouvel sa gaye au Brezil et koutwazi de gossipmil

Pataje atik sa:

Comments

comments